Enstitü Ne Yapar?

Saha Çalışmaları

  • Türkiye Barometreleri:  Temel sorun alanlarında boylamsal baz araştırmalar yapar.
  • Konsept Araştırmaları: Farklı tematik alanlarda konsept araştırmalar üretir.
  • Metrik Geliştirme Araştırmaları: Birçok farklı alanın izlenmesini kolaylaştıracak metrikler geliştirmek üzere araştırmalar yapar.

Destek

  • Kapasite Geliştirme: Araştırma dünyasını geliştirmek ve araştırmacı yetiştirmek üzere kapasite geliştirme programları, eğitimler tasarlar, uygular
  • Araştırma Rehberliği: Farklı araştırmaların tasarımına, sahasına ve analizine rehberlik desteği sunar.
  • Araştırma Fonu: Temel alanlara dair sürekli veri üretimini desteklemek üzere, özel sektörle ve fonlarla işbirliği yaparak araştırma fonu oluşturur. Fon kapsamında farklı temalarda (kadın, çocuk, gençlik, sağlık, kent, demokrasi, insan hakları, vb.) sivil toplum ve ilgili paydaşların da katılımıyla araştırmalar gerçekleştirir. Araştırmacılığı teşvik edecek ödüller, hibe programları ve teşvikler düzenler.

Paylaşım

Araştırmanın kendisi kadar, bulguların toplumsallaşmasına da değer verir. Bilginin sunumu ve paylaşımına dair yeni nesil metotlar dener, araştırmacıların buluşacağı bir hub olmayı hedefler.

İnovasyon

Araştırma dünyasının geleceği üzerine düşünür, bir araştırma kulübü gibidir. Yeni teknolojileri, metotları araştırır, düşünür, test eder.