Raporlar

Gençlerin Seçimi: Gençler Neden Rahatsız

2023 Genel Seçimleri, gençlerin politika arenasında sadece birer figüran olmadıklarını, ancak kendilerine uygun bir sahne de bulamadıklarını gösterdi. Toplumun tüm yapıları, siyaset dünyası, sivil toplum, iş dünyası, herkes “gençlere nasıl ulaşabiliriz?” sorusunun ve gençlerle birlikte verimli çalışmanın yollarını arıyor ve şu soruyu soruyor: Gençleri nasıl cezbederiz / gençlere nasıl ulaşırız?

Bu sorunun varsayımı, gençlerin ilgi ve farkındalık eksikliği olduğu, alternatif bir iletişim ve sorumluluk çağrılarıyla bu açığın giderilebileceği yönünde. Oysa gençler, içinde olmak istemedikleri, hatta olamadıkları yapıların farkındalar ve bilerek ve istemeyerek gelmiyorlar. Bir başka deyişle, onlara erişim bir mecra sorunu değil.

Birincisi davet edilen yerlerde sorun var, ikincisi davet edenler gençlerin kendilerini gerçekleştirmesine olanak tanıyan değil, var olana dahil olmasını hedefleyen bir katılım çağrısı yapıyorlar.

Gençleri toplumsal, psikolojik ve ekonomik olarak güçlendirmek, gençlerin kararlara, siyasete ve toplumsal alana katılımını artırmak ve önyargıları ortadan kaldırarak kuşaklar arası mesafeyi azaltmak için gençleri derinlemesine anlamanın ve seslerinin duyulmasının yollarını bulmak gerekiyor.

CORE, bu araştırma ile yerel seçim döneminde gençlerin siyasetten ne beklediklerini, yerel yönetim algılarını, duygu dünyalarını, seçilecek belediyelerden ne umduklarını seslendirmeyi hedefledi.