CORE İlkeler

CORE Araştırma Enstitüsü

Kolektif Araştırmalar Enstitüsü, kısa adıyla CORE olarak, tarafsız, güvenilir ve şeffaf araştırmacılığın gelişimine katkıda bulunmak ve araştırma verilerini herkes için erişilebilir ve anlaşılır kılmak hedefleriyle yola çıktık.

CORE olarak, nesnel, tarafsız ve güvenilir bilginin, toplumsal fayda sağlama ve karar süreçlerine katkıda bulunma gücüne derinden inanıyoruz. Bu inançla, araştırmalarımızda şeffaflık, merkeziyetsizlik ve tarafsızlığı ön planda tutuyoruz. Sıcak gündemin karmaşasının ötesinde, kök nedenlere odaklanarak, toplumsal alandaki temel sorun alanlarının gerçek ihtiyaçlarını anlamaya çalışıyoruz. Türkiye’nin sosyolojik dinamiklerini, bu alanlardaki değişimi dikkate alıyor, farklı toplumsal kesimlerin sesini duyurmayı, anlamayı ve anlatmayı önemsiyoruz.

12
11

Bilginin üretimi kadar, toplumsallaşmasının da önemli olduğunu düşünüyoruz. Ürettiğimiz bilgiyi, farklı toplumsal kesimlere ulaştırmanın, açık ve şeffaf erişimin yenilikçi yollarını arıyoruz. Verinin tartışıldığı, derinleştirildiği, yeniden düşünüldüğü platformlar kuruyor, diyalog ortamları oluşturuyoruz.

Yenilikçi teknolojileri ve metodolojileri araştırma süreçlerimize entegre ederek, araştırma evrenini geliştirmeyi hedefliyoruz.

Hakikate sadakati önemsiyor, veriyi eğip bükmeden, dezenformasyona aracılık etmeden, siyasi angajmanlardan uzak durarak üretmeyi ve bulgularımızı şeffaf ve açık paylaşmayı ilke ediniyoruz. Yol gösterici araştırmalara, anlamaya, kök nedenleri aramaya, doğru soruları sormaya odaklanıyoruz.

Araştırma dünyasını ve araştırmacılığı geliştirmeyi, araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlıyor, kolektif bilgi üretiminin gücüne inanıyor ve gençlerle, yaşlılarla birlikte düşünüyor ve üretiyoruz.

cr625
10

Araştırmacılığı ve veri üretimini, sivil toplumu ve siyasi alanda demokrasiyi geliştirmek üzere var olan çabalara katkı sağlamak üzere yapıyoruz.

 

Temel ilkeleri tarafsızlık, nesnellik ve şeffaflıktır.

İşi araştırmadır, kamusal fayda için bilgi üretir, gizli gündemleri yoktur. Ekipte ve yönetimde siyasetçiler, siyasete atılmak isteyenler, partiye ya da siyasetçiye danışman olanlar bilgi üretim süreçlerinde yer almaz.

Hakikate sadıktır. Bulduğunu gizlemez, bilmediğini söylemez, kamuoyundan, övgülerden, linçlerden etkilenmez. 

Veriyi eğip bükmez, tümünü paylaşır, verilerin bir kısmının paylaşılmasına, dezenformasyon, mezenformasyon ya da malenfomasyona aracılık etmez, izin vermez.

Şeffaftır, araştırmalarını ve verilerini paylaşır, bütçesini ve yöntemini açıklar. Topluma karşı sorumludur, ürettiği bilginin hesabını verir. 

Yansızdır, kamuoyundaki tartışmalara veriye dayalı olarak fikir beyan eder, fakat bir pozisyonu desteklemek üzere veri toplamaz, tartışmalara farklı açılar sağlamak üzere veri oluşturur. 

Anlamaya odaklanır, önyargısız davranır. 

Doğru soruları sormaya odaklanır, merakını sürdürür, kök nedenleri arar, anlamı derinleştirir.

Değişen sosyolojiyi dikkate alır, ürettiği bilgiyi tekrar düşünür, tekrar üretir. 

Araştırma dünyasını, araştırmacılığı geliştirmeyi hedefler. Yeni teknolojileri takip eder, yeni metotlar geliştirir, test eder, tanıtır. 

Araştırmacı yetiştirir, gençlerle, yaşlılarla birlikte düşünür, üretir.

Yol gösterici araştırmalara odaklanır, temel alanlarda metrikler oluşturmak için araştırmalar yapar.

Sosyal faydayı hedefler, ürünlerini ve gelirlerini sosyal fayda için kullanır.

Araştırmacılığı ve veri üretmeyi sivil toplumu ve siyasi alanda demokrasiyi geliştirmek üzere var olan çabalara katkı sağlamak üzere yapar.